Dit verschilt per crematorium. Vaak worden er voor het verlengen van de maximale bewaartermijn, meestal zes maanden, kosten in rekening gebracht. Ga dus zelf na hoe dit bij het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden is geregeld.